Aktualności Aktualności

Nie! Dla wypalania traw

Do powstania pożaru wystarczy równoczesna zbieżność trzech elementów: materiału palnego, źródła ognia oraz tlenu podtrzymującego proces spalania.

      Sucha ściółka, trawy oraz brak świeżej roślinności sprzyjają rozprzestrzenianiu się ewentualnego pożaru. Od kilku tygodni utrzymuje się bezopadowa pogoda, dlatego  Nadleśnictwo Miradz rozpoczęło dyżurowanie przeciwpożarowe od 1 marca.
     Apelujemy do wszystkich odwiedzających nasze nadleśnictwo o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad postępowania podczas korzystania z lasów.


     Przypominamy numery alarmowe, z których należy korzystać w razie zauważenia pożaru, tj. Państwowa Straż Pożarna - 998 lub ogólnoalarmowy numer  - 112, oraz numer do Nadleśnictwa Miradz +48 52 318 93 97

   

    
     Pożary lasów należą do najczęściej występujących klęsk żywiołowych. W Polsce co roku wybucha kilka tysięcy pożarów. W zeszłym roku ponad tysiąc pożarów strawiło blisko 200 ha lasów.
     Największe nasilenie pożarów lasu obserwuje się w okresie wczesnej wiosny oraz pod koniec okresu wegetacyjnego. Występują one także w miesiącach letnich, zwłaszcza podczas długich okresów  suszy, gdy współdziałają wysokie temperatury powietrza i silne wiatry. Większe zagrożenie występuje w lasach iglastych. Bardzo podatne na zagrożenie są młodniki i drzewostany młodszych klas wieku.

Aktualna mapa zagrożenia pożarowego: bazapozarow.ibles.pl

     Należy wiedzieć, że przyczyną zdecydowanej większości pożarów w lasach jest bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie człowieka na ekosystem leśny. Przyjmuje się, że około 99% stanowią pożary pochodzenia antropogenicznego (związanego z działalnością człowieka).

     Bezpośredni charakter oddziaływania człowieka wynika przede wszystkim z:
-celowych podpaleń,
-nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez osoby dorosłe i nieletnie;
-wypalania łąk i traw, nieużytków,
-wypalania resztek pożniwnych znajdujących się często w bezpośrednim,
-sąsiedztwie lasu,
-nieumyślnego zaprószenia ognia.


     Pośrednie przyczyny mają związek i wynikają ze wszelkich znamion codziennej
ludzkiej działalności, a wśród nich wyodrębnia się najczęściej różnego typu awarie na terenie zakładów przemysłowych, często zlokalizowanych na obrzeżach lasów czy też linii energetycznych przebiegających przez las. Istotne znaczenie ma transport kolejowy i drogowy, który także może być przyczyną pożarów.

Bądźmy świadomi zagrożenia!

 

Na podstawie : OGIEŃ W LESIE A PRZYRODA
PODRĘCZNIK METODYCZNY WRAZ ZE SCENARIUSZAMI ZAJĘĆ
DLA PRZEDSTAWICIELI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, Warszawa 2011