Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miradz
Nadleśnictwo Miradz
52 31 89 397; sprzedaż drewna: wew. *332
52 31 83 175

Miradz 12

88-320 Strzelno

 

NIP: 557-000-63-38

REGON: 090550696

nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A

64 2030 0045 1110 0000 0066 7380

 

Edukacja przyrodniczo-leśna, oprowadzanie grup po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej:

Radoslaw Roszak : tel. kom.: 606 960 148

Nadleśniczy
Wojciech Wojtasiński
52 31 89 397, kom: 668 173 963, ********* IP LP 1210121 ********* Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, a gdy dzień ten jest wolny od pracy w dniu następnym w godz. 9:00 - 16:00.
Zastępca nadleśniczego
Jacek Świtek
52 31 89 397, kom: 606 960 149, ***** IP LP 1210311 *****
p.o. Główny księgowy
Agnieszka Rzyska
52 31 89 397, kom: 796 986 278, ***** IP LP 1210611 *****
Inżynier nadzoru
Paweł Kaczorowski
52 31 89 397, kom: 662 218 297, ***** IP LP 1210219*****

Dział Gospodarki Leśnej

Janusz Rojewski
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i BHP
Tel.: 52 31 89 397 wew. *333, kom: 664 756 618, IP LP 1210333
Karol Kwiatkowski
Specjalista Służby Leśnej ds. handlu i marketingu
Tel.: 52 31 89 397 wew. *332, kom: 795 440 361, IP LP 1210332
Aleksandra Kwiatkowska
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i stanu posiadania
Tel.: 52 31 89 397 wew. *331, kom:660 784 146, IP LP 1210331
Radosław Roszak
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: 52 31 89 397 wew. *334, kom: 606 960 148, IP LP 1210334

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Rzyska
Starsza księgowa
Tel.: 52 31 89 397 wew. *614, kom: 796 986 278, IP LP 1210614
Weronika Wróblewska
Księgowa
Tel.: 52 31 89 397 wew. *612, kom: 531 308 137 IP LP 1210612
Magdalena Zakaszewska
Kasjer
Tel.: 52 31 89 397 wew. *613, kom: 536 154 386, IP LP 1210613

Stanowisko ds. pracowniczych

Justyna Kapela
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 52 31 89 397 wew. *131, kom: 784 973 392, IP LP 1210131

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Paulina Strzelińska
Referent ds. administracji p.o.Sekretarza Nadleśnictwa Miradz
Tel.: 52 31 89 397 wew. *673, kom: 604 901 406, IP LP 1210673
Alicja Kukuczka
Referent ds. administracyjnych
Tel.: kom: 570 095 161
Wojciech Helt
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: kom: 535 924 634

Posterunek Straży Leśnej

Ewaryst Drzazgowski
p.o. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 52 31 89 397 wew. *221, kom: 604 184 929, IP LP 1210221
Edward Olejnik
Strażnik Leśny
Tel.: 52 31 89 397 wew. *221, kom: 668 173 964

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych