Aktualności Aktualności

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

„Na każdym spacerze w naturze człowiek otrzymuje znacznie więcej niż szuka.” - John Muir

  Dzisiaj świętujemy Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej ogólnopolskiej organizacji powołanej 9 stycznia 1928 roku. To wyjątkowa okazja do refleksji nad naszym stosunkiem do środowiska naturalnego.

Liga, założona z inicjatywy przyrodników, od lat aktywnie działa na rzecz kształtowania właściwych postaw wobec przyrody.
  Początki Ligi nie były łatwe - już w 1919 roku grono przyrodników wystąpiło z wnioskiem o utworzenie Tymczasowej Państwowej Komisji Ochrony Przyrody. Dziś Liga realizuje szereg działań promujących piękno i znaczenie przyrody, szerząc wiedzę na temat jej ochrony, problemów i zagrożeń. Aktywiści Ligi podejmują prewencyjne działania i interweniują w przypadkach naruszeń przeciwko przyrodzie. W Dniu Ligi Ochrony Przyrody organizowane są przez jednostki terenowe liczne wydarzenia, wystawy i akcje.
  LOP współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi, będąc m.in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).