Aktualności

Wiosną tego roku zamieniliśmy tradycyjny trawnik przy biurze nadleśnictwa na łąkę kwietną. Nie trzeba było długo czekać, aby zachwyciła feerią barw, rozmaitością zapachów i dźwięków.

Kontakt dotyczący zgłoszeń niszczenia lęgów ptaków

... DOTYCZĄCYCH ZAUWAŻENIA PRZYPADKÓW NISZCZENIA PTASICH LĘGÓW LUB INNYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH CHRONIONYCH GATUNKÓW FAUNY I FLORY.

Więcej wody dla przyrody - Projekty LP 2014 - 2020

Nadleśnictwo Miradz zrealizowało jedną z części projektu dotyczącego rozwoju systemu małej retencji na terenach leśnych. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez poprawę warunków wilgotnościowych siedlisk leśnych.

Lasy Miradzkie. Z dziejów Nadleśnictwa Miradz

Polecamy wydaną w 2013 roku książkę pt. "Lasy Miradzkie. Z dziejów Nadleśnictwa Miradz". Opisuje ona dzieje Lasów Miradzkich oraz ludzi, którzy wpisali się w ich historię na przestrzeni wieków. Autorem pozycji jest Marian Przybylski – regionalista głęboko zżyty z tutejszymi kujawskimi lasami.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są ogólnie dostępne dla wszystkich. Nadleśniczy, w szczególnych przypadkach, może jednak wprowadzić zakaz wstępu do lasu.

Koła łowieckie na terenie Nadleśnictwa Miradz

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Miradz gospodarkę łowiecką prowadzi 7 kół łowieckich oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Rożniaty, które roczne plany pozyskania uzgadniają pod nadzorem nadleśnictwa w Miradzu.

Szkody łowieckie - procedura zgłaszania

Procedura zgłaszania szkód w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę.