Wydawca treści Wydawca treści

ZAKAZY WSTĘPU DO LASU

Lasy Państwowe są ogólnie dostępne dla wszystkich. Nadleśniczy, w szczególnych przypadkach, może jednak wprowadzić zakaz wstępu do lasu.

Zgodnie z ustawą o lasach nadleśniczy może wprowadzić zakaz wstępu do lasu w następujących przypadkach:

  • gdy występuje duże zagrożenie pożarowe. Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 rano będzie niższa od 10%.
  • w czasie i po przeprowadzeniu oprysków chemicznych. Zabiegi tego typu są wykonywane np. w związku z niebezpieczeństwem zachwiania trwałości lasu przez gradację szkodników owadzich.
  • w zagrożeniach nadzwyczajnych, np. po przejściu huraganu, gdy w liczne nadłamane i pozawieszane drzewa i konary stanowią dla ludzi duże zagrożenie zdrowia i życia.

Mapa okresowych zakazów wstępu do lasu:

http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/