Wydawca treści Wydawca treści

NADLEŚNICTWO MIRADZ PROSI O KONTAKT W SPRAWACH ...

... DOTYCZĄCYCH ZAUWAŻENIA PRZYPADKÓW NISZCZENIA PTASICH LĘGÓW LUB INNYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH CHRONIONYCH GATUNKÓW FAUNY I FLORY.

Numer telefonu komórkowego, pod który należy dzwonić w przypadku gdy potrzebna jest reakcja na zauważone zdarzenia dotyczące np. niszczenia lęgów ptaków, łapania bądź innych form nękania chronionych gatunków zwierząt zauważonych na terenie Nadleśnictwa Miradz:  662 218 297 - Paweł Kaczorowski, specjalista d.s. ochrony lasu i ochrony przyrody, rzecznik prasowy nadleśnictwa. W przypadkach uznanych za szczególne można kontaktować się również poza godzinami pracy.

W przypadku np. technicznego braku możliwości kontaktu z wyżej wymienionym numerem należy dzownić pod numer sekretariatu nadleśnictwa tj. 52 318 93 97.