Aktualności Aktualności

Las siniaka i pięciu dzięciołów – Skarb Nadleśnictwa Miradz

Wędrując przez stare lasy Nadleśnictwa Miradz, możemy spotakć pięć gatunków dzięciołów. Lasy są również siedliskiem dla rzadkiego leśnego gołębia – siniaka.

Dzięcioł czarny

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) jest największym z dzięciołów w Miradzu. Preferuje stare buki, choć zdarza się, że kuje dziuple w sosnach. Jego bębnienie, słyszane na przełomie zimy i wiosny, to sygnał terytorialny, który niesie się na wiele kilometrów. Dziuple dzięcioła czarnego są wykorzystywane przez inne gatunki, takie jak siniaki, gągoły, włochatki, wiewiórki i kuny, co czyni go kluczowym gatunkiem ekosystemu.

Dzięcioł zielony

Dzięcioł zielony (Picus viridis) wyróżnia się zielonym upierzeniem z czerwoną czapką. Jego głos przypomina śmiech, a swoje dziuple kuje w miękkim drewnie drzew liściastych. Często korzysta ze starych dziupli dzięcioła czarnego i spędza dużo czasu na ziemi, gdzie rozkopuje mrowiska w poszukiwaniu mrówek.

Trzy Dzięcioły Pstre:

Dzięcioł duży

Dzięcioł duży (Dendrocopos major) jest najbardziej pospolitym dzięciołem w Polsce. Występuje wszędzie, gdzie rosną drzewa, i jego dziuple są wykorzystywane przez wiele mniejszych ptaków. Posiada czerwone podogonie i czerwoną plamkę na potylicy (u samców). Ma swoje „kuźnie”, gdzie rozkuwa szyszki w poszukiwaniu nasion.

Dzięcioł średni

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) jest związany ze starymi dębami i podmokłymi lasami łęgowymi, gdzie wybiera olszę czarną. Posiada całą czerwoną czapkę i bladoróżowe podogonie. Rzadko bębni, a swoje dziuple kuje w obumarłych drzewach, co świadczy o dobrym stanie lasu.

Dzięcioł mały

Dzięcioł mały (Dendrocopos minor) jest najmniejszym dzięciołem w Polsce, wielkości wróbla. Penetruje korony drzew liściastych, gdzie kuje dziuple w suchym bądź spróchniałym drewnie. Samiec posiada krótką czerwoną czapeczkę, a samica jest pozbawiona czerwonych akcentów.

Siniak – Leśny gołąb

Siniak (Columba oenas) to leśny gołąb, mniejszy od grzywacza, z charakterystycznym "pohukiwaniem". Jako jedyny gołąb składa swoje białe jajka w dziuplach, szczególnie tych wykutych przez dzięcioła czarnego. Każde znane stanowisko lęgowe siniaka w Nadleśnictwie Miradz pokrywa się z rewirem pary dzięciołów czarnych, co świadczy o ich bliskim związku.

Lasy Nadleśnictwa Miradz są skarbnicą przyrody, gdzie symbioza między różnymi gatunkami ptaków, a w szczególności pięciu gatunków dzięciołów, tworzy unikalny ekosystem. Ochrona tych ptaków i ich siedlisk nie tylko zapewnia przetrwanie dzięciołów, ale także chroni wiele innych gatunków, które korzystają z ich działalności. Spacerując po tym lesie, można poczuć bliskość natury i zrozumieć, jak ważna jest ochrona takich miejsc.

 

Tekst: Paweł Kaczorowski, Radosław Roszak