Aktualności Aktualności

Narada koordynacyjna w Nadleśnictwie Miradz

Nadleśnictwo Miradz przygotowuje się na sezon pożarowy i zwalczanie szkodnictwa leśnego.

W dniu 4 marca 2024 r. w Nadleśnictwie Miradz odbyła się ważna narada poświęcona tematyce przeciwpożarowej i szkodnictwu leśnemu. Wiosna tuż, tuż, a jej początek to okres wzmożonego zagrożenia pożarowego dla lasów i terenów leśnych. W trakcie spotkania leśnicy oraz liczni goście, w tym przedstawiciele Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, Jednostki Wojskowej nr 1523 z Inowrocławia oraz Policji, podsumowali wydarzenia z roku 2023 oraz omówili plany na nadchodzący sezon.

W minionym roku, na obszarze Nadleśnictwa Miradz, wystąpił jeden pożar, podczas którego spłonęło łącznie 7 arów powierzchni leśnej. Główną przyczyną pożarów lasów od lat są podpalenia, co stanowi niepokojący trend. Dlatego też Nadleśnictwo Miradz już od połowy marca rozpoczyna pełnienie dyżurów przeciwpożarowych. Oprócz leśników, kluczową rolę w obserwacji lasów odgrywa Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny (PAD), wyposażony w kamerę umieszczoną na wieży przeciwpożarowej w Miradzu.

Podczas narady omówiono również procedury związane z ochroną przeciwpożarową, bieżący stan infrastruktury przeciwpożarowej oraz wytyczne działań na rok 2024. Istotną kwestią była także walka ze szkodnictwem leśnym. W minionym roku odnotowano przypadki kradzieży drewna i nielegalnego korzystania z lasu. Strażnicy leśni udzielili kilkudziesięciu upomnień, głównie za wjazdy do lasów pojazdami mechanicznymi, oraz w skrajnych przypadkach nałożyli mandaty.

Zbliżający się sezon wiosenny wiąże się z dużym zagrożeniem pożarowym, dlatego leśnicy apelują do wszystkich korzystających z lasów o rozwagę. W przypadku zauważenia pożaru prosimy o szybkie informowanie właściwych służb – straży pożarnej, miejscowego leśniczego, biura nadleśnictwa lub policji.

Przyszłość naszych lasów zależy od nas wszystkich. Wspólnymi siłami możemy zadbać o ich bezpieczeństwo i przetrwanie.