Aktualności Aktualności

Porozumienie z PTTK podpisane

Nadleśnictwo Miradz i Oddział PTTK w Strzelnie podpisują porozumienie w sprawie bezpieczeństwa szlaków turystycznych.

 W dniu 5 marca 2024 roku w Nadleśnictwie Miradz odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) z Prezesem Zbigniewem Domańskim na czele oraz Nadleśniczym Wojciechem Wojtasińskim. Spotkanie to zaowocowało podpisaniem istotnego porozumienia, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom korzystającym z szlaków turystycznych w Nadleśnictwie Miradz.

 Przez tereny Nadleśnictwa Miradz prowadzi wiele szlaków, które zostały utworzone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W opinii obu stron, udostępnianie
i promowanie lasów poprzez te szlaki stanowi kluczowe narzędzie w budowaniu pozytywnego wizerunku ich działalności. Zauważa się także, że coraz więcej Polaków decyduje się na spędzanie urlopu w kraju, wybierając jako miejsce wypoczynku okoliczną przyrodę.

 W związku z powyższym, w trosce o bezpieczeństwo turystów, Nadleśnictwo Miradz poprosiło o pomoc w przeprowadzeniu oceny szlaków pod kątem bezpieczeństwa oraz o przegląd
i ewentualne odświeżenie oznakowania. Nadleśnictwo zobowiązuje się do usunięcia potencjalnych zagrożeń ze strony drzew, aby uniknąć sytuacji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu turystów.

 Wszelkie działania podejmowane w ramach porozumienia mają na celu zapewnienie turystom maksymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania z szlaków turystycznych
w Nadleśnictwie Miradz. Oczekuje się, że współpraca pomiędzy Nadleśnictwem Miradz a PTTK przyniesie pozytywne efekty dla wszystkich miłośników przyrody i turystów odwiedzających te tereny.