Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów. Głównym produktem dostarczanym przez lasy jest drewno. Nie należy jednak zapominać o płodach runa leśnego, wśród których w naszym nadleśnictwie najważniejsze to grzyby i jagody.

     O wielkości pozyskania drewna w każdym nadleśnictwie decyduje tzw. etat cięć określony planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat.

Pozyskiwane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu (który nie osiągnął jeszcze wieku rębności) części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach, głównie silnych wiatrów.

Nadleśnictwo Miradz prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 8 tys. ha i pozyskuje rocznie 50,5 tys. m3 drewna.

Z  ilości 50,5 tys. m3 drewna pozyskiwanego średniorocznie w Nadleśnictwie Miradz część, tj. około 31,3 tys. m3 pochodzi z cięć rębnych, natomiast około 19,1 tys. m3 - z cięć pielęgnacyjnych (tzw. przedrębnych).  Pozyskanie drewna w naszym nadleśnictwie prowadzone jest ręcznie za pomocą pilarek spalinowych.


Mygła surowca wielkowymiarowego (fot. R. Pawlak)

     Rozmiar użytkowania jest mniejszy niż obliczony etat, co w konsekwencji prowadzi do zwiększania zasobów leśnych (tzw. zapasu na pniu). Z tego wynika, że leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

     Przed pozyskaniem, na etapie planowania leśnicy przeprowadzają tzw. szacunki brakarskie. Na bazie tych szacunków określone zostają m.in. kwestie sortymentacji surowca drzewnego. Jest to podział na drewno wielkowymiarowe (tzw. budulec), średniowymiarowe (głównie tzw. papierówka ale także wałki użytkowe i żerdzie) oraz opał.

     Oprócz drewna pozyskiwane są także choinki oraz tzw. użytki uboczne. Do najważniejszych z nich w lasach Nadleśnictwa Miradz należą grzyby, jagody, poziomki i maliny, które pozyskiwane są  przez miejscową ludność głównie na potrzeby własne.

  
Podgrzybek (fot. P. Kaczorowski)


Borowik (fot. J. Rojewski)

Paweł Kaczorowski