Wydawca treści Wydawca treści

PARK KRAJOBRAZOWY

Utworzony w 1992 roku park stanowi ochronę nie tylko dla ogromnego bogactwa ptaków lęgowych i przelotnych, dla cennych i rzadkich zbiorowisk roślinnych ale także dla wartości kulturowych i historycznych Kujaw

     Region Kujaw Nadgoplańskich związany jest z początkami państwowości polskiej. Zachowało się tutaj wiele zabytków kultury z czasów istnienia organizacji plemiennej Goplan oraz z okresu wczesnopiastowskiego i piastowskiego. Jezioro Gopło określane w średniowieczu (przez Jana Długosza) jako Morze Polaków Mare Polonorum  mimo, że obecnie około trzykrotnie mniejsze niż w wiekach średnich (obecna powierzchnia to około 2150 ha) należy do grupy kilkunastu największych naturalnych jezior w kraju. W zarządzie Nadleśnictwa Miradz znajduje się 542,85 ha z liczącego 9982,71 ha Parku Krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia".

Obszar parku krajobrazowego jest ostoją ptasią o randze europejskiej.

     Przebogate w liczbę gatunków ptaków (198) Nadgople jest magnesem dla wielu birdwatcherów. Wystarczy wymienić, że gniazduje tutaj bielik Haliaeetus albicilla, silna populacja błotniaka stawowego Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus, kobuz Falco subbuteo, rybitwa czarna Chlidonias niger, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, podróżniczek Luscinia svecica, stosunkowo liczna jest wąsatka Panurus biarmicus, która zamieszkuje rozległe trzcinowiska wraz z tajemniczymi ptakami: bąkiem Botaurus stellaris, bączkiem Ixobrychus minutus, zielonką Porzana parva i wieloma innymi gatunkami. Niewątpliwie herbowym gatunkiem jest gęgawa Anser anser, której liczba w okresie jesiennym sięga około 3500 ptaków.


Gęgawa - symbol parku (fot. P. Kaczorowski)


Błotniak stawowy - najbardziej charakterystyczny nadgoplański gatunek szponiasty (fot. P. Kaczorowski)

     Na przelotach, wiosną, jesienią a także zimą ostoja jest ważnym miejscem koncentracji gęsi zbożowych Anser fabalis i białoczelnych A. albifrons – około 10000 osobników. Atrakcją jest również jedno z najliczniejszych w kraju noclegowisk żurawi Grus grus, które skupia we wrześniu i październiku powyżej 2000 ptaków. Wiosną amatorzy ptasich obserwacji mogą nasycić zmysły wielobarwną gamą kolorów, którą prezentują migrujące bataliony Philomachus pugnax i kaczki, zwłaszcza wymienić tu wypada płaskonosa Anas clypeata, rożeńca A. acuta, świstuna A. penelope, cyrankę A. querquedula, głowienkę Aythya ferina i inne.

Paweł Kaczorowski