Położenie

Nadleśnictwo Miradz położone jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest najmniejszym z grupy 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentujących walory przyrodnicze Nadleśnictwa Miradz.

Historia

Najstarsza wzmianka o lasach, które tworzą znany dziś kompleks Lasów Miradzkich dotyczy uposażenia przed 1065 rokiem nowo powstałego Klasztoru Benedyktynów w Mogilnie. W granicach zbliżonych do obecnych Nadleśnictwo Miradz istnieje od dnia 1 stycznia 1979 roku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Miradz zrealizowało jedną z części projektu dotyczącego rozwoju systemu małej retencji na terenach leśnych. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez poprawę warunków wilgotnościowych siedlisk leśnych.